JTA테니스스트링/은평구스트링/연신내스트링/고양스트링/테니스라켓스트링가능!

JTA 테니스아카데미
2019-09-24
조회수 1112

저희아카데미에서 따로 테니스라켓 스트링도 가능합니다!


테니스 라켓 스트링을 해야겠다!

테니스 라켓 사고 줄을 한번도 안갈았다!

줄의 텐션이 떨어진거 같다!

라켓을 무엇을 구매해야하나?


이런분들 JTA테니스 아카데미로 오세요!


친절하게 모시겠습니다!!                                                                                                                              

스트링 전 스트링 중

                                 

스트링 완료

가격과 위치가 궁금하시면 문의 주세요!

[출처] JTA테니스스트링/은평구스트링/연신내스트링/고양스트링/테니스라켓스트링가능!|작성자 jtennis2134